ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
Hãy điền đầy đủ các thông tin trước khi gửi
Trở về: ts.dntu.edu.vn
Phần thông tin cần thiết
Địa chỉ nhận giấy báo *

Đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT (Thí sinh có thể kết hợp vừa xét kết quả thi Quốc gia và xét học bạ THPT)

Tổ hợp xét
Lưu ý: Cần xác định tổ hợp và các môn tương ứng với tổ hợp đó.
Bậc
Ngành
Môn 1
ĐTB CN môn 1 lớp 12 *
Môn 2
ĐTB CN môn 2 lớp 12 *
Môn 3
ĐTB CN môn 3 lớp 12 *
Ghi chú

Lưu ý: Những nơi đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
- Đối với hình thức xét Kết quả thi THPT thí sinh cần nhanh chóng bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi trước khi hết thời gian xét tuyển của từng đợt.
- Đối với hình thức xét học bạ thí sinh cần nhanh chóng bổ sung hồ sơ xét học bạ trước khi hết thời gian xét tuyển của từng đợt.

Sau khi hết thời gian xét tuyển của từng đợt. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ liên hệ với các thí sinh trúng tuyển bằng việc dựa vào các thông tin mà thí sinh đã cung cấp ở trên. Trở về: ts.dntu.edu.vn