ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRỰC TUYẾN
Hãy điền đầy đủ các thông tin trước khi gửi.
Trở về:  www.ts.dntu.edu.vn
Phần thông tin cần thiết
Họ đệm: (*) Tên:  (*)
Ngày sinh: (*)
Đợt xét: (*)
Số báo danh: (nếu có) Khu vực:  (*) Ví dụ: 1, 2 , 2NT, 3
Tỉnh (T.Phố): Huyện (quận, t.trấn):
Trường lớp 10: Ví dụ: THPT Huỳnh Văn Nghệ
Trường lớp 11: Ví dụ: THPT Vĩnh Cửu
Trường lớp 12: Ví dụ: THPT Vĩnh Cửu
Điện thoại: Di động:  
Người liên hệ: Email:  
Địa chỉ nhận giấy báo: (*)
 
Đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi Quốc gia (Thí sinh chỉ nên thực hiện xét bậc Đại học do điều kiện xét Cao đẳng là tốt nghiệp THPT)
Lưu ý: Cần xác định khối và các môn tương ứng với khối đó.
Mã vạch xét tuyển:  (*) Là dãy chuỗi số nằm dưới mã vạch của "Giấy chứng nhận kết quả thi" dùng để xét tuyển NV
select
Ngành xét tuyển 1:  
select
Khối ngành 1:    (*)
Điểm môn 1:  
Điểm môn 2: Điểm môn 3:
select
Ngành xét tuyển 2:  
select
Khối ngành 2:    (*)
Điểm môn 1:  
Điểm môn 2: Điểm môn 3:
select
Ngành xét tuyển 3:  
select
Khối ngành 3:    (*)
Điểm môn 1:  
Điểm môn 2: Điểm môn 3:
select
Ngành xét tuyển 4:  
select
Khối ngành 4:    (*)
Điểm môn 1:  
Điểm môn 2: Điểm môn 3:
 
Đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT (Thí sinh có thể kết hợp vừa xét kết quả thi Quốc gia và xét học bạ THPT)
select
select
Tổ hợp xét:  (*) Lưu ý: Cần xác định khối và các môn tương ứng với khối đó.
Môn 1: 
select
ĐTB CN môn 1 lớp 12:
Môn 2: 
select
ĐTB CN môn 2 lớp 12:
Môn 3: 
select
ĐTB CN môn 3 lớp 12:
 
Ghi chú (nếu có):
 

  |  
 Trở về:  www.ts.dntu.edu.vn
 Lưu ý: Những nơi đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.
 - Đối với hình thức xét Kết quả thi THPT thí sinh cần nhanh chóng bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi trước khi hết thời gian xét tuyển của từng đợt.
 - Đối với hình thức xét học bạ thí sinh cần nhanh chóng bổ sung hồ sơ xét học bạ trước khi hết thời gian xét tuyển của từng đợt.
 - SAU MỖI ĐỢT XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ THỂ TRA CỨU KẾT QUẢ TẠI TRA CỨU XÉT TUYỂN

Sau khi hết thời gian xét tuyển của từng đợt. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ liên hệ với các thí sinh trúng tuyển bằng việc dựa vào các thông tin mà thí sinh đã cung cấp ở trên.