CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
Cổng đăng ký xét tuyển dành cho thí sinh Xét tuyển học bạ, Xét tuyển thẳng theo điều kiện của DNTU.
Nhập thông tin bên dưới để bắt đầu đăng ký xét tuyển