ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Nhập CCCD hoặc Mã hồ sơ để tra cứu thông tin và kết quả
Thông tin cần thiết
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Chỉ nhập số nhà, tên đường, khu phố hoặc tổ ấp, thôn, xóm
(*)
(*)
(*)
Thông tin xét tuyển
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
Ngành (*)
Tổ hợp xét (*)
(*)
Môn 1
ĐTB CN môn 1 lớp 12
Môn 2
ĐTB CN môn 2 lớp 12
Môn 3
ĐTB CN môn 3 lớp 12
Tổng điểm
Học lực lớp 12 (*)
Hạnh kiểm lớp 12 (*)
Lưu ý: Trường hợp chưa có kết quả cả năm lớp 12 thì nhập tạm Học lực và Hạnh kiểm HK1 lớp 12);
Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2
Ngành
Tổ hợp xét
Môn 1
ĐTB CN môn 1 lớp 12
Môn 2
ĐTB CN môn 2 lớp 12
Môn 3
ĐTB CN môn 3 lớp 12
Tổng điểm
Học lực lớp 12
Hạnh kiểm lớp 12
Lưu ý: Trường hợp chưa có kết quả cả năm lớp 12 thì nhập tạm Học lực và Hạnh kiểm HK1 lớp 12);