ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Phần thông tin cần thiết
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
Đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT (Thí sinh có thể kết hợp vừa xét kết quả thi Quốc gia và xét học bạ THPT)
Học lực (*)
Hạnh kiểm (*)
Ngành (*)
Tổ hợp xét (*)
(*)
Môn 1
ĐTB CN môn 1 lớp 12
Môn 2
ĐTB CN môn 2 lớp 12
Môn 3
ĐTB CN môn 3 lớp 12
Tổng điểm