ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển
Thông tin cần thiết
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Chỉ nhập số nhà, tên đường, khu phố hoặc tổ ấp, thôn, xóm
(*)
(*)
(*)
Thông tin xét tuyển
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
Bạn chỉ có thể tải lên tệp có định dạng PNG, JPG, JPEG và kích thước không quá 10MB
Học lực lớp 12 (*)
Hạnh kiểm lớp 12 (*)
Ngành (*)
Tổ hợp xét (*)
(*)
Môn 1
ĐTB CN môn 1 lớp 12
Môn 2
ĐTB CN môn 2 lớp 12
Môn 3
ĐTB CN môn 3 lớp 12
Tổng điểm
Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2
Học lực lớp 12
Hạnh kiểm lớp 12
Ngành
Tổ hợp xét
Môn 1
ĐTB CN môn 1 lớp 12
Môn 2
ĐTB CN môn 2 lớp 12
Môn 3
ĐTB CN môn 3 lớp 12
Tổng điểm